ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 123218
ชื่อสินค้า : MAGNETIC CHUCK
รหัสมาตรฐาน : MGC-20
4,141.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185352
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM 40G1/4-IG
22,148.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185353
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM 50G1/4-IG
23,593.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185354
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM 70G1/4-IG
28,407.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185355
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-40-G1/4-IG-PNP
32,741.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185356
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-50-G1/4-IG-PNP
35,148.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185357
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-70-G1/4-IG-PNP
38,037.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185358
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-40-G1/4-IG-NPN
32,741.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185359
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-50-G1/4-IG-NPN
35,148.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185360
ชื่อสินค้า : Magnet Chunks Gripper
รหัสมาตรฐาน : SSGM-S-70-G1/4-IG-NPN
38,037.00 บาท
ชิ้น
NOT AVAILABLE
รหัสสินค้า : 196727
ชื่อสินค้า : Magnet chuck hanger (tool side)
รหัสมาตรฐาน : TNE-SLI
8,667.00 บาท
ชิ้น