ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 072171
ชื่อสินค้า : PARALLEL CHUCK 10ST(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : HC-10S
6,259.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072172
ชื่อสินค้า : PARALLEL CHUCK 5ST(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : HC-5S
5,585.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072702
ชื่อสินค้า : PARALLEL CHUCK 5ST(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : HC1-5S-C1
6,163.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072703
ชื่อสินค้า : PARALLEL CHUCK 10ST(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : HC1-10S-C1
6,837.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072704
ชื่อสินค้า : PARALLEL CHUCK 20ST(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : HC1-20S-C1
10,111.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072708
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH ASSY
รหัสมาตรฐาน : HC1-SW1
481.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072709
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH ASSY
รหัสมาตรฐาน : HC1-SW2
481.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122451
ชื่อสินค้า : Parallel Chuck Narrow Type (Single)
รหัสมาตรฐาน : MHZ2-10SN
6,981.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 123401
ชื่อสินค้า : Parallel Chuck Standard Type (Single)
รหัสมาตรฐาน : MHZ2-10S
6,981.00 บาท
ชิ้น